Page 38 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 38
gündemFransa'da Online AcentelereKarşı Otelleri ÖzgürleştirenTasarı Yasalaştı


Fransa Ulusal Meclisi’nin 16 Haziran'da kabul etği, otelcilerle online acenteler
arasındaki ilişkileri yeniden belirleyen tasarının hayata geçmesi için yapılan oylama,
otelcilerden yana sonuçlandı. Bu tasarı ile, online seyahat acenteleri artk otelciler
üzerinde ‘en düşük fyat baskısı’ kuramayacak. Otelciler, online ve ofine satş
kanalları üzerinden daha düşük fyat verebilecekler.


ransız Ekonomi Bakanı Em- ledi. Heguy, şunları söyledi: ise, ‘’Avrupa otel endüstrisi, Fransa’nın
manuel Macron tarafndan ‘’Rekabet Kurulu’nun 21 Nisan’daki ka- bu kararını otellerin özgürlüğü açısın-
hazırlanan ve bu nedenle rarından sonra Ulusal Meclis’in bu oyla- dan bir dönüm noktası olarak değerlen-
F ismi Macron Tasarısı olan ka- ması, otelciler ve online seyahat acente- diriyor. Geçtğimiz günlerde Almanya’da
nun teklif, onaylandı. Kabul edilen ta- leri arasında yeniden kurulacak, müşteri alınan mahkeme kararının ardından,
sarı ile online acenteler oteller üzerin- memnuniyet odaklı ve güvene dayanan Fransa’nın bu kararı, uygulamanın baş-
de 'en düşük fyat' baskısı kuramayacak bir ilişkinin temeli olacak.’’ ka yerlerde de yasalaşması için bir yol
ve otelciler, fyatlandırma konusunda açılması anlamına geliyor.’’ dedi.
daha özgür hareket ederek kendi web 'AVRUPA'NIN TAMAMI İÇİN BİR Bu karar, Alman Rekabet Kurulu’nun
siteleri dahil başka kanallarda daha dü- DÖNÜM NOKTASI' kararı ve Almanya’da çıkan mahkeme
şük fyat verebilecekler. HOTREC’in bir diğer Fransız üyesi GNI kararı ile birlikte değerlendirildiğin-
Başkanı Didier Chenet ise, Fransız Ulusal de, Booking.com ve Expedia’nın, 21
'FRANSIZ OTELCİLİK Meclisi’nin aldığı kararı alkışlıyoruz. Bu Nisan’da alınan kararı tüm Avrupa’da
ENDÜSTRİSİ İÇİN karar, bu paritelerin uygulanabilirliğine uygulayacaklarına dönük açıklamalarını
BİR DEVRİM' dair tartşmalarda hem Fransa hem de da önemsizleştriyor.
Avrupa’nın en büyük çat örgütü olan Avrupa’nın tamamı için dönüm noktası- Susanne Kraus Winkler, ‘’Avrupa otel-
Otel, Restoran ve Kafeler Birliği (HOT- dır.’’ şeklinde konuştu. cilik sektörü, bu kararın tüm Avrupa’ya
REC) üyesi Fransız Konaklama ve Ti- yayılacağını ve otellerin girişimciliğinin
caret Birliği UMIH’in Başkanı Roland "BAŞKA YERLERDE DE önünün bu şekilde açılmasının, Fran-
Heguy, kararı Fransız otel endüstrisi ve YASALAŞMASININ ÖNÜ AÇILDI' sa ve Almanya ile sınırlı kalmayacağını
müşteriler için bir ‘devrim’ olarak nite- HOTREC Başkanı Susanne Kraus Winkler umuyor.’’ diye ekledi.


38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43