Page 36 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 36
gündem
Lokanta & Otel Harcamaları Artışta
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane halkı Tüketim Harcaması 2014 verilerine göre, hane
halkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içeceklerin payı 2013’teki %19,9 oranından,
geçen yıl %19,7’ye gerilerken, lokanta ve otel harcamalarının payı %5,9’dan %6’ya yükseldi.
T ÜİK’in belirlemelerine göre, yüksek gelir grubu) hane halklarının ayır- halkları tarafndan yapıldı. Temel gelir


kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan
2013 yılında 2 bin 752 TL olan dığı payın %15,1 olduğu görüldü. Toplam
hane halkı başına aylık ortalama gıda ve alkolsüz içecekler harcamasının
hane halkları gıda ve alkolsüz içecekler
tüketm harcaması, geçen yıl 2 %12,4’ü gelire göre sıralı birinci % 20’lik
bin 848 TL’ye yükseldi. Harcama türleri- grupta yer alan hane halkları, %28,4’ü harcamasına %18,3 oranında pay ayırır-
ken, emeklilik geliri olan hane halklarının
nin genel toplam içindeki payı, 2013 yılı- ise beşinci %20’lik grupta yer alan hane ayırdığı pay %24,2 oldu.
na göre önemli bir değişiklik göstermedi.
DÜŞÜK GELİRLİLERİN GIDA
HARCAMASI DAHA YÜKSEK
Gelire göre tüketm harcamalarının 2014
yılındaki dağılımına bakıldığında; birinci
%20’lik grupta (en düşük gelir grubu)
yer alan hane halklarının gıda ve alkol-
süz içecekler harcamasına ayırdığı pay
%28,8 iken, beşinci %20’lik gruptaki (en

Hane Halkı Başına Aylık Ortalama Gıda
Ve Alkolsüz İçecek Harcaması Payı
2013 2014
511 TL 561 TL
Mobilya, Ev Eşyası Harcamaları Payı Kültür Ve Eğlence Harcamaları Payı
2013 2014 2013 2014
Gıda ve Alkolsüz İçeceklerin Payı %6,6 %6,8 %3,1 %3
2013 2014
%19,9 %19,7 Sigara Ve Tütün Harcamalarının Payı
Ulaştrma Harcamaları Payı 2013 2014
%4,2 %4,2
2013 2014
Giyim ve Ayakkabı Harcamaları Payı
%17,4 %17,8
2013 2014 Sağlık Harcamalarının Payı
%5,3 %5,1 2013 2014
Hane Halkı Başına Aylık Ortalama %2,1 %2,1
Tüketm Harcaması Payı
Konut ve Kira Harcamaları Payı
2013 2014 Eğitm Hizmetlerinin Payı
2013 2014 152 TL 172 TL 2013 2014
%25 %24,8 %2,4 %2,4

Lokanta Ve Otel Harcamaları Payı
Haberleşme Harcamalarının Payı Çeşitli Mal ve Hizmet
2013 2014 2013 2014 Harcamaları Payı
%4 %3,7 %5,9 %6 2013 2014
%4,3 %4,336
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41