Page 34 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 34
yarışmaya 10 bin kişi ilgi gösterdi. Bu 3
aylık süre zarfnda çeşitli kongrelerde de
kampanya tanıtm standı açıldı.
KONGRE SAYISINI % 280
ARTTIRAN İSTANBUL YENİ BİR
ÖDÜL ALDI
İstanbul’daki kongre sayısı son 10 yılda
yüzde 280 artarken, yükselen başarı gra-
fğinde ICVB’nin sürdürdüğü etkin tanı-
tm ve pazarlama çalışmalarının önemli
rolü bulunuyor.
Uzun çalışmalar sonucunda İngiltere
menşeili Business Destnatons Dergi-
sinin düzenlemiş olduğu, seyahat ve tu-
rizm endüstrisinin en prestjli ödülünde
Metin Ekinci İstanbul, 2015 yılı için ‘Avrupa’nın En İyi
MICE Destnasyonu’ seçildi. Fortune 500
şirketleri, MICE çözüm ortakları, Kurum-
sal Seyahat Endüstrisi Yetkilileri Birliği
katldığı öncü fuarlarda basın toplant- tular. (ACTE) yetkilileri arasından seçilen 450
ları düzenleyerek şehrin alt yapı olanak- Basın gezisi sonrasında yürütülen ulus- bin kişi bu seçim için oy kullandı.
larının ve yeni yatrımların vurgulandığı lararası PR çalışmaları kapsamında top-
sunumlar gerçekleştrildi. 3000’i aşkın lamda 15 dergi ve online mecrada yer
derneğin bulunduğu Avrupa Birliği’nin alan ve 418.951 traja ulaşan haber ve
başkent Brüksel’de de toplant sektö- röportaj çalışmaları gerçekleştrildi. Ha-
rünün karar vericileri ve basın mensup- berlerde, İstanbul’un “modernite ve ge-
larıyla bir araya gelinerek İstanbul’un lenek, bat ve doğu, dinamizm ve huzur”
kongre sektörü olanakları tanıtldı. gibi farklı yüzlerine dikkat çekilirken, “kı-
Mart ayında İngiltere, Amerika, Al- taları buluşturan marka şehir İstanbul’un
manya, Fransa, Hindistan, Belçika’dan uluslararası önemli toplantlara ev sahip-
trajları 12 bin ile 70 bin arasında deği- liği yaptğı” vurgulandı.
şen kongre sektörü dergilerinin editör Proje kapsamında yürütülen tanıtm ça-
ve muhabirleri yapılan tanıtm prog- lışmaları sosyal medya kampanyaları ile
ramı çerçevesinde İstanbul’a gelerek desteklendi. İstanbul’a kongre ve toplan-
kongre merkezleri başta olmak üzere, t amacıyla gelen katlımcıların kendi net-
çeşitli otelleri, kültür-sanat merkezleri- workleri içerisinde interaktf bir biçimde
ni, yeme-içme mekânlarını incelediler, İstanbul tanıtmı yapmaları için “MeetI- ICVB Genel Müdürü
İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerini nIstanbul” isimli hashtag açıldı ve twit- Özgül Özkan Yavuz
gezdiler ve sektör temsilcileriyle buluş- ter kampanyası dahilinde düzenlenen

35
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39