Page 33 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 33


gündem


TUGEV-ICVB
İstanbul İçin
Yaptıklarını Anlattı


TUGEV-ICVB'nin İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2014 yılı Mali Destek Programı kapsamında
gerçekleştrdiği "Kongreler Şehri İstanbul – Uluslararası Medya Çalışması" proje faaliyetleri ve
sonuçları turizm kamuoyuna açıklandı.
T urizm Geliştrme ve Eğitm nın her büyüklükteki kongre için artrıl- tarih-kültür ve doğa gibi kendi öz zen-
Vakf tarafndan İstanbul Kong-
masına katkıda bulunmaktr.
ginlikleri ve hizmet kalitesi ile dünya ça-
re ve Ziyaretçi Bürosu - ICVB
TUGEV-ICVB bu seneki çalışmalarında
pında bir kongre şehri ve Türkiye kongre
iştraki ile İstanbul Kalkınma
dijital ilan ve reklam faaliyetlerine yoğun-
Ajansı 2014 yılı Mali Destek uluslararası basın, halkla ilişkiler, basılı ve sektörünün lokomotf durumunda olan
İstanbul için hedef, uluslararası arenada
Programı kapsamında yürütülen ve luk verdi. Şehrin kamu ve özel sektör ya- varlığının daha da artrılarak 2023 yılında
dünyanın dört bir yanında İstanbul’dan trımları, ulaşılabilirlik, toplant ve kongre kongre şehirleri sıralamasında ilk 5’te yer
övgüyle söz etren ‘Kongreler Şehri merkezlerinin kalitesi ve sayısı, konakla- alması.
İstanbul – Uluslararası Medya Çalışma- ma olanaklarındaki kalite ve alternatfer,
sı’ proje faaliyetleri ve sonuç çıktları DÜNYA GENELİNDE İSTANBUL
18 Ağustos 2015 tarihinde Wyndham TANITILDI
Grand İstanbul Europe otelinde gerçek- TUGEV-ICVB “Kongreler Şehri İstanbul-
leşen kapanış toplantsı ile sektörle pay- Uluslararası Medya Çalışması” projesi
laşıldı. kapsamında ilk olarak İstanbul’un, ben-
TUGEV-ICVB Yönetm Kurulu Başkanve- zersiz bir buluşma noktası olduğunu,
kili Bahadır Yaşık’ın açılış konuşmasıyla tarihi ve modern dokusunun birlikteliğini
başlayan toplantda ICVB Genel Müdü- vurgulayan ‘İki Şehrin Hikayesi’ sloganı
rü Özgül Özkan Yavuz proje kapsamında ile reklam kampanyası yürütüldü. Kong-
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. re ve toplant sektörünün önemli pazar-
larında yayınlanan en prestjli ve trajı en
KONGRELER ŞEHRİ İSTANBUL yüksek 19 sektör dergisine ilan verilerek
2014 yılında başlatlan “Kongreler Şehri 575.000 dağıtm rakamına ulaşıldı.
İstanbul-Uluslararası Medya Çalışma- Proje kapsamında Frankfurt’ta düzenle-
sı ”Projesinin genel amacı, İstanbul’un nen IMEX Franfurt ve Londra’da düzen-
kongre sektöründe daha güçlü bir varış lenen The Meetng Show UK gibi kongre
noktası haline gelmesine ve pazar payı- ve toplant sektörü profesyonellerinin
Mürsel Yağcıoğlu


Metin Ekinci34
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38