Page 30 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 30
gündemTemmuz'da İstanbul'un

% 62'si Doldu


STR Global'in Temmuz ayı verilerine göre İstanbul'da doluluk oranları
yüzde 62,4 olarak gerçekleşti.
S TR Global'in Temmuz ayı

verilerine göre İstanbul
Temmuz 2015 otel dolu-
lukları %62,4 olarak ger-
çekleşt. 2014 yılının aynı dönemin-
de bu oran %47,6'ydi.
ADR (Average Daily Rate) – Or-
talama günlük satlan oda bedeli
ise 132,68 Euro oldu. 2014 yılının
aynı döneminde bu oran 125,61
Euro'ydu.
Toplam oda sayısı üzerinden oda-
başı elde edilen gelirler de ise (Rev-
PAR) 82,77 Euro olarak ölçüldü.

ANTALYA'DA %3 ARTIŞ
Antalya ise Temmuz ayında otel do-
lulukları %79,5 oldu. ADR (Average
Daily Rate) – Ortalama Günlük sa-
tlan oda bedeli 183,52 Euro, top-
lam oda sayısı üzerinden Odabaşı
elde edilen gelirler de ise (RevPAR)
145,82 Euro'ya ulaşt.

ANKARA'DA %11,9 ARTIŞ
Ankara'nın dolulukları ise %44,6
oldu. ADR(Average Daily Rate) – Or-
talama Günlük satlan oda bedeli
80,46 Euro olarak ölçülen Ankara'da
toplam oda sayısı üzerinden odaba-
şı elde edilen gelirler ise (RevPAR)
35,85 Euro olarak hesaplandı.

EN DÜŞÜK DOLULUK
TÜRKİYE'DE
Temmuz ayında en yüksek artş ise
%25,7 ile Slovakya'da kaydedildi. Av- Ocak – Temmuz 2015
rupa ülkelerinin tamamında yükseliş
kaydedilirken, en az artş %0,8 ile
İngiltere'de görüldü. Ayın en yüksek Doluluk Oranı -%66,2
doluluk oranı ise %92,9 ile Malta'da Ortalama Günlük Satlan Oda Bedel -124,83 Euro (2014 – 130,36 Euro)
yaşanırken en düşük doluluk oranı
%62,2 ile Türkiye'de kaydedildi. Oda Başı Elde Edilen Gelir -82,58 Euro (2014 – 81,04 Euro)
30
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35