Page 146 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 146
tedarik

La Vita Kuru Temizleme


ve Kimyasalları
Greenearth Permak’ı Tercih Etti!

Permak Makina’nın kurmuş olduğu ilk ilgi çekmektedir. Müşteri memnuniye-
GreenEarth tesislerinden olan La Vita tni ilke edinen La Vita Kuru Temizleme,
Kuru Temizleme, Göktürk’te hizmete müşterilerine kıyafetlerini GreenEarth
girmiştr! GreenEarth Cleaning sizi, kı- temalı servis aracı ile ulaştrmaktadır.
yafetlerinizi ve doğayı koruyan yeni ne-
sil bir kuru temizleme sistemidir. Gree-
nEarth ile birlikte insan sağlığını tehdit
eden kimyasallar yerine ekolojik, yaşa-
ma saygılı ve doğada saf halde bulunan
silikon kumlardan yapılır. GreenEarth
solvent olan özel sıvı silikon, tamamen
kokusuz olması, organik bileşenlerden
oluşması, insan ve çevre sağlığına za-
rar vermemesi, iyi temizleme özelliği,
kullanım kolaylığı ve düşük enerji sar-
fyat sebebiyle, gelecekteki temizleme
solvent olarak ön plana çıkmaktadır. La
Vita Kuru Temizleme en modern şekil-
de tasarlanmış mağaza konsept ile de
Bosch Üç Red Dot

Ödülün Sahibi Oldu

Bosch Güvenlik Sistemleri, dünya- panoramik 7000 MP kamerası ödül- bir onur yaşat” diye konuştu. Her
nın en prestjli tasarım ödüllerinden leri topladı. Red Dot ödüllerine layık yeni ürün geliştrilirken, özelliklerin,
olan Red Dot Tasarım Ödülleri'nde görülmenin büyük bir gurur yaşatğını performansın ve değerin doğru şe-
çıtayı daha da yükselterek 3 ürünüy- belirten Bosch Genel Seslendirme ve kilde birleşmesine önem verdiklerini
le ödül aldı. Dünya çapında kalitenin Konferans Sistemleri Başkan Yardımcısı dile getren Quante, “Yaptğımız her
göstergesi olarak kabul edilen, ulus- Thomas Quante: “Red Dot ödülünü ka- ürün kullanıcının bireysel deneyimini
lararası ürün ve iletşim tasarımı ya- zanmamız, hem bu stratejimizin doğ- iyileştrme amacını taşıyor” ifadele-
rışması Red Dot Tasarım ödülleri İlk ruluğunu kanıtladı hem de bize büyük rini kullandı.
kez 1954 yılında verilmeye başlandı.
Bu yıl 38 uzmandan oluşan jüri,
yaklaşık 5 bin ürünü inceleyerek bu
ürünleri; yenilikçilik derecesi, işlev-
selliği, kalitesi ve ekolojik uyumlulu-
ğu, kriterlerine göre değerlendirdi.
Bosch Güvenlik Sistemleri; Yeni DI-
CENTIS Kablosuz Konferans Sistemi
ürün ailesinden Kablosuz Konfe-
rans Cihazı, Genişletlmiş Kablosuz
Konferans Cihazı ve FLEXIDOME IP146
   141   142   143   144   145   146   147   148