Page 145 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 145
tedarik
TripAdvisor Premium İş Ortaklarına Özel


“Anlık Rezervasyon Sistemi”
Turizm sektörüne yönelik olarak geliştirdiği çözümlerle otel online satış
yönetimi ve dijital pazarlama olanağı sağlayan teknoloji platformu HotelRunner,
otellerine dünyanın en popüler seyahat portalı TripAdvisor’a bağlanarak yeni bir
satış kanalına daha sahip olma imkanı sağlıyor.


ürkiye’nin lider bulut ve TripConnect Anlık Rezervas-
tabanlı otel online satş yon Sistemi’ni değerlendiren
ve kanal yönetm plat- HotelRunner Kurucu Ortağı Ali
Tformu HotelRunner’ı Beklen, “TripAdvisor’ın dünya
kullanan oteller, TripConnect çapında Premium iş ortağı
ile dünyanın en büyük seya- olmaktan mutluluk duyu-
hat sitesi TripAdvisor’dan yoruz. Aylık ortalama 340
direkt rezervasyon kabul milyon tekil ziyaretçisiyle,
edebiliyor ve gelirlerini ar- dünyanın en büyük seyahat
trabiliyor. sitesi olan TripAdvisor’ı yeni
HotelRunner, otellerine bir direkt satş kanalı olarak
dünyanın en popüler seyahat otellerimize kazandırarak,
portalı TripAdvisor’a bağlana- otellerimizin gelir ve karlılıkla-
rak yeni bir satş kanalına daha rını artrmalarına imkan sağlıyo-
sahip olma imkanı sağlıyor. Dün- ruz.” diye konuştu.
yada milyonlarca seyahatçinin
en önemli karar mecrası olan Tri-
pAdvisor, Premium iş ortakları- yon alabiliyor ve oda satşlarını art-
na özel olarak TripConnect Anlık rabiliyor. TripConnect bağlantsı, re-
Rezervasyon Sistemi’ni sunuyor. zervasyona hazır ziyaretçileri otele ait
Böylece, HotelRunner kullanıcısı HotelRunner rezervasyon modülüne
oteller, TripAdvisor üzerinden yönlendirerek direkt rezervasyon
fyat ve musaitlik yayınlayarak almayı hızlı ve kolay hale getriyor.
tek tklamayla direkt rezervas- TripAdvisor Premium İş Ortaklığı


145
   140   141   142   143   144   145   146   147   148