Page 142 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 142
tedarikla önem verdik. Bu yüzden pazarda böyle uyguluyorlar. Bunu geçmişte Fagor ve bir talihsizliğimiz var. Paslanmaz sacın
algılanıyor olabilir. Bursa büyük bir sana- Electrolux denedi. Fakat bence asıl teh- hammaddesi Türkiye'de var. Fakat bu
yi kent. Geçmişte olduğu gibi gelecekte like Çin... Çin gibi bir ülkenin mutak sek- tür tesisler çok büyük yatrım gerekt-
de yeni frmalar çıkacaktr. İnoksan ve törüne yoğunlaşmamış olmasını sektö- riyor. Umarım yakın bir gelecekte bu
Evinoks'un bu aşamalara gelmesinde ise rümüz açısından şans olarak görüyorum alanda da bir yatrım gerçekleşir.
kurucularının vizyonunun etkili olduğunu .
söyleyebilirim... Endüstriyel mutak sektörüne önemli Mutak sektörünün lider şirketleri,
bir misyon biçiyor ve yüksek he- paslanmaz sac üretecek bir
Sektörünüzün önündeki riskler defer koyuyorsunuz; sektörün ana yatrıma birlikte giremez mi?
nelerdir? hammaddesi olan paslanmaz sacın Toplu olarak sac alalım fkri gündeme
Global frmalar pazar edinebilmek için Türkiye'de üretlememesi sizce bir geldi, ama bir sac fabrikası kuralım fkri
gitkleri ülkelere özel stratejiler geliştri- eksiklik değil mi? gündeme gelmedi. Belki de artk ko-
yor. Sırf pazarda yer tutabilmek için, ken- Rakiplerimizden hammadde alarak, on- nuşmanın zamanı gelmiştr.
disinin de kazanmadığı satş stratejileri larla rekabet ediyoruz. Maalesef böyle
"YÜREKLİ BİR GİRİŞİMCİNİN
ETRAFINDA TOPLANIRSAK
BAŞARABİLİRİZ"
Sektörün büyük bir sıçrama yapabil-
mesi için hammaddenin de ülkemizde
üretliyor olması gerekir. Yürekli bir gi-
rişimcinin etrafnda toplanılarak bu işi
başarabiliriz. Böyle bir gelişme olur ve
istediğimiz hammaddeye daha uygun
koşullarda ulaşabilirsek, ülke olarak
endüstriyel mutakta önemli bir atlım
gerçekleştrebiliriz.

İnoksan sürekli olarak ortaklık
haberleri ile gündeme geliyor.
Bu konuya bir açıklık getrebilir
misiniz?
İnoksan, Türkiye'nin lider mutak şir-
ketlerinden biri ve iyi bir üretm tesi-
sine sahip. Böyle tekliferin İnoksan'a
gelmesi de oldukça normal. İyi bir ya-
bancı üretci ile ortaklık yapmak geç-
mişten beri hayalimizdi. Temaslarımız
oldu fakat hayata geçiremedik.

JAPONLARLA
GÖRÜŞÜYORUZ
Japon Gram Commercial şirket ile
soğutucu sektöründe bir ortaklık gi-
rişimimiz var. Bu görüşmelerde be-
lirli mesafeler kat etk. Görüşmeler
sırasında genel anlamda bir işbirliği
fkri ortaya çıkt. Bu fkre de sıcak ba-
kıyoruz. 2015'in sonunda sonuçlanmak
üzere görüşmelere devam ediyoruz.
Önümüzde bir dünya markası olma
hedef var. 30 yılda ulaşacağımız bu
hedefe, uluslararası bir şirket ile yapa-
cağımız ortaklığımızda 5 yılda ulaşabi-
liriz. Görüştüğümüz Gram Commercial
de dünyanın güçlü şirketlerinden biri.
Görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve
gerçekleşmesi halinde Türkiye açısın-
dan faydalı bir iş olacağına inanıyorum.


142
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147