Page 134 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 134
gastronomist


Sirhaİstanbul Başlıyor!


Türkiye’nin en prestijli Otelcilik ve Yiyecek-İçecek İşletmeciliği etkinliği olan Sirha İstanbul,
26 -28 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde 3. kez sektörü
bir araya getirecek.

estoran, otel işletmeleri ve güne yayılan ilham verici etkinlikleriyle kapsayan geniş yelpazesiyle 300 kat-
yiyecek-içecek sektörünü tek ilk yılına kıyasla ziyaretçi sayısında yüzde lımcı marka ve içlerinde otel, restoran
bir alanda buluşturan ve işlet- 31,5 artş göstererek geçtğimiz sene 10 sahiplerinden yönetcilerine, ulusal ve
R melerin tüm ihtyaçlarına aynı bin 352 profesyonel ziyaretçiye ulaşt. uluslararası şeferden barmen ve baris-
çat altnda cevap veren Sirha İstanbul; Ayrıca toplam 190 katlımcı ve marka ile talara, yiyecek içecek ve otelcilik sektörü
içerik yönünden zengin sunumları, Bocu- ilk yıla oranla katlımcı portöyünü artr- distribütörlerinden ithalatçılara, tasa-
se d’Or Milli Seçmeleri gibi dünyaca ünlü dı. rımcılardan mimarlara kadar 12 bin’den
yarışmaları ve canlı gösterileriyle katlımcı Sirha İstanbul 2015; yiyecek içecekten fazla sektör profesyonelini bu yıl 26-28
markalarını bu yıl da sektör profesyonel- mutak ekipmanlarına, hizmet sektö- Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre
leri ile bir araya getren platorm olacak. ründen otelcilik ve restorancılığa, pasta Merkezi’nde buluşturacak.Sirha, 3 gün
Sirha İstanbul, sektörün tüm aktörlerinin ve frıncılık sektöründen mobilya, hij- boyunca yoğun etkinliklere ve yarışma-
beklentlerini karşılayan altyapısı ve üç yen ve teknoloji alanlarındaki yenilikleri lara ev sahipliği yapacak.


134
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139