Page 126 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 126
insan kaynakları


Selda Altun
I Can Understand


But I Can Not Speak!


The Grand Tarabya
İnsan Kaynakları Eğitim Direktörü


G Gerçekleştrdiğiniz iş görüşmelerini hatrladınız ve nadiren yabancılarla konuşmam gerekiyordu ama her gerek-

tğinde bu kişileri İngilizce bilen başka bir ekip arkadaşıma
gülümsüyorsunuz diye düşünüyorum. Ülkemizde
yönlendirmek zorunda kalıyordum. Ben, bu işi ömür boyu
turizm sektörünün kabusu, kapanmayan yarası,
aşamadığı engel; yetersiz İngilizce seviyesi .
yaptktan sonra istfa için soluğu bölüm yönetcimin yanında
Çok abartyorsun diye düşünebilirsiniz; bilimsel istatstkler yapacaksam böyle devam edemem dedim ve hazırlıklarımı
paylaşamıyorum ama kısa sürede o kadar fazla örnekle karşı- aldım. Kendisi iki yabancı dili ana dili gibi konuşan direktörüm
laştm ki, artk İngilizce söze girdiğimde, cevap alamıyorsam, bana; ‘Ne güzel işin var, Türkiye’de kurs mu yok?’ dediğinde
duymayı beklemeden söylüyorum; ‘I can understand but I çok şaşırdığımı hatrlıyorum. Benzer bir şaşkınlığı çok yakında
can not speak’ değil mi! köklü turizm meslek liselerimizden birinin idarecisinden ge-
Yalnız olmadığımdan ve benzer deneyimleri sizin de sıklıkla len yorum karşısında yaşadım. Benden staj için başvuran öğ-
yaşadığınızdan eminim. Beni en çok şaşırtan, bu görevle- rencilerine, görüşme sırasında, mutlaka İngilizce bir kaç soru
re aday olan arkadaşlarımızın, konuşamadan nasıl iletşim sormamı istediler. Bunu zaten yapacağım ama neden böyle
kurabilecekleri konusunda fazla düşünmemiş olmaları. ‘Ko- bir arzunuz var dediğimde; ‘Biz okullarda azalan ders saatleri-
nuşamadığınız misafrlere nasıl hizmet verebilirsiniz?’ soru- ne rağmen kendi çabalarımızla öğrencilere daha iyi bir seviye-
suna aldığım cevap, genellikle, büyükçe açılmış bir çif göz de İngilizce eğitmi vermeye; bıkmadan ve usanmadan bu dili
oluyor. Bu durumun temel nedeni olarak elbete ki eğitm öğrenmelerinin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Bu öğrenciler
sistemimizi suçlayabiliriz, ama sanki çok kolay bir hedef gibi staj görüşmeleri için sizlere geliyorlar, bahsetğim en iyi otel-
geliyor bana. Özellikle bu günlerde, turizm meslek liselerin- ler, ve tek kelime İngilizce soru sormuyorsunuz. Öğrenciler;
de İngilizce dersleri hafada dört saatlere kadar düşmüşken, ‘hocam hani çok önemliydi, kimse bize bir şey sormadı’ de-
başka nereye bakalım diye düşünüyorsunuz ve hata belki diklerinde verecek cevabımız olmuyor’ diye açıkladılar ve si-
bunu sesli ifade ediyorsunuz şu saniyelerde. Haklısınız, hem tem etler. Eğitm sistemimiz kolay hedef derken, bu konuda
de tamamen. Eğitm sistemimizin İngilizce öğretmenin ve kat etmemiz gereken yüzbinlerce kilometre olmadığını asla
konuşturmanın önemini hiçbir zaman kavrayamadığına canı iddia etmiyorum. İngilizce ders saatlerimiz ve İngilizce dersle-
gönülden inanıyorum. Ben üniversitede Turizm ve Otel Yöne- rinin kalitesi artmalı, öğrencilere konuşup, pratk yapacakları
tmi Bölümü’nde öğrenim gördüm ve hazırlık sınıfmız yoktu. platormlar oluşturulmalı evet; ancak sanki, bu günlerde öğ-
Yanlış olmasın ama, hafada, ya 4 ya da 6 saat İngilizce dersi rencilerin kendilerini geliştrebilecekleri alternatfer internet
görüyorduk. Sanki İngilizce’yi konuşabiliyormuşuz gibi, bir de ile beraber çeşitlilik kazandı. Bu yıl ki görüşmelerimde bir, iki
Fransızca öğretmenin nafle çabası içindeydi okulum. Sonuç; istsna da yok değildi. Sorularım karşısında akıcı bir İngilizce
ikisi de öğrenilememiş iki dil, boşa harcanmış o kadar ders sa- ile cevaplar almak, hem de kursa gitmemiş tamamen inter-
at. Beni geleceğe hazırlayacak seviyede İngilizce öğrenmek net üzerinden kendileri çalışarak pratk yapmış bu dar gelirli
için; iş bulmam, çalışmam, para biriktrmem ve İngiltere’ye ailelerin çocuklarından, inanılmaz derecede umut vericiydi.
gitmem gerekt. İyi ki yapmışım, o ayrı. Orada geçirdiğim bir Ben istsnaların genele yayılabileceğine, hep birlikte hareket
buçuk yılın; dil öğrenmenin yanında, faydaları saymakla bit- edersek bu sorunun da üstesinden gelme yolunda önemli
meyecek bir deneyimdi ve kariyer yolculuğuma daha sağlam adımlar atabileceğimize inanıyorum. ‘I can understand but I
bir adım atmamda çok büyük yardımları oldu. Bu kararı ha- can not speak’ yerine ‘ Yes, I would like to contnue our inter-
yata geçirmeden önce kadrolu, düzenli, yeni mezun bir öğ- view in English’ diye cevaplar duymak istyorsak önce ‘Can
renci için prestjli diyeceğiniz bir işim vardı. Bu işte çalışırken we speak in English’ diye sormalıyız.


126 127
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131