Page 124 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 124
insan kaynakları


Ayşen Laçinel


Otellerde Başarının


7 Sihirli Formülü


ve Terfide


4 Hayati Kural

AL Danışmanlık Genel Müdürü
Marka Yönetimi ve
İnsan Kaynakları Danışmanı
A L Danışmanlık Genel Müdü- 7 Sonra da eğitm vererek, izleme-

rü Marka Yönetmi ve İnsan
yi sürdür. Kazandıysan çalışan ile
Kaynakları Danışmanı Ayşen
yola devam et; eğitme uyarıya
Laçinel, iş yerlerinde başa-
ve hedeferiniz üzerinden geçin, an-
rının 7 sihirli formülü olarak şunları rağmen yanlış devam ediyorsa yolları Üst yönetcinizle, sorumluluklarınız
ayır.
söyledi: layın ve teyit alınız.
Terf edenlerin daha güçlü yol alması Planlı olunuz. İşlerinizi, yapıla-
Çalışanı fark ediniz. Her bir yöne-
1 tcinin ve çalışanın ayrı bir değer noktasında ipuçları veren Ayşen Laçi- 2-caklar listesini, acil ve öncelikli
olduğunu görerek, hissetrin. nel, şunları söyledi: “Terf etmek bir olanlara göre belirleyin. Rutn süreç-
sonuç değildir, aslında yeni bir başlan-
Hepimiz bütünün ayrı bir parçasıyız. gıçtr. Terf edenin yeni olan üst pozis- te, yalın raporlama sistemi kurun.
yondaki ilk 3 aylık dönemi, önemli bir
Nezaket, dürüstlük, sonuç
Kimin hangi yetkinlikte olduğu- dönemeçtr” dedi. 3-odaklı çalışkanlık, pozitf yakla-
2 nu görerek, yetkinliklere göre Terf edince 4 hayat kuralı uygula şım gibi özellikler önemli meziyetle-
görev veriniz. Çalışanların kari-
yerini, güçlü yanları üzerine kur- riniz olsun.
gulamak gerekir. Terf etğiniz unvanınız ve sorum-
1-luluklarınız nelerdir? Öğrenin, Terf etğiniz pozisyon ile ilgili;
işlerinizi listeleyin, performans hedef- 4-ihtyaç duyduğunuz eğitmleri
Yanlış görev verilmiş olanı fark
3 ederek, doğru görevlendirmeyi lerinizi; hem kendiniz hem ekibiniz için ve koçlukları almaya başlayın. Ken-
yapmak önemlidir. tanımlayın ve paylaşın. Organizasyon dinizi geliştrin, yetştrin ve dönüş-
şemasını inceleyin ve yerinizi görün. türün.
Kendi değerini bilen, yetkinlikle-
4 rini fark eden çalışanın; kendine
güveni de gelecektr ve ona bu
güveni veren yönetcisine saygı du-
yup, işte başarıyı planlayacaktr.

Eğitmleri, kişisel gelişim ayrı,
5 liderlik ayrı, teknik eğitmler ve
uzmanlık eğitmleri ayrı olmak
üzere planlayıp, uygulamak gerekir.

Başarıyı fark et, ödüllendir ve
6 herkese duyurusunu yap. An-
cak, yanlışı fark etğinde, bire-
bir uyar.

124 125
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129