Page 114 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 114
yeşillenen otellerEczacıbaşı Yapı Gereçleri'ne
Çevre Duyarlılığı Çevre Ödülü
İçin Elele..
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Avrupa rincilik ödülünü kazanan Eczacıbaşı
Birliği kapsamındaki en saygın sür- Yapı Gereçleri, yenilikçi yönetm mo-
Palmarina Bodrum; sosyal sorum- dürülebilirlik ödüllerinden biri ola- deli ve sürdürülebilirlik konusundaki
luluk anlayışı, topluma katma de- rak kabul edilen Avrupa Birliği Çevre projelerinin başarısını Türkiye’de
ğerli hizmetler sunma hedef ve Ödülleri’nin 2015 Türkiye Programı de kanıtladı. AB üyesi ülkelerde
çevreye duyarlı yaklaşımıyla; gaze-
teci Yonca Tokbaş, daha temiz bir Yönetm Kategorisi’nde birinci oldu. 1987’den bu yana verilmekte olan ve
2015 programının Yönetm Kategori-
2006 yılından beri Türkiye’de de dü-
Bodrum ve çevre için farkındalık si birincisi; hem Türkiye hem de AB zenlenen yarışma bu sene, Bölgesel
yaratma isteği ile Bodrum Beledi- programında birinci olarak Eczacı- Çevre Merkezi (REC) ve TOBB işbir-
yesi Başkanı Mehmet Kocadon’un başı Yapı Gereçleri büyük bir başarı liğinde gerçekleştrildi. Törende, Ec-
önderliğinde Bodrum Belediyesi elde et ve ülkemizi gururlandı. Geç- zacıbaşı Yapı Gereçleri adına ödülü,
Temizlik İşleri Müdürlüğü eki- tğimiz yıl bütünsel sürdürülebilirlik Eczacıbaşı İnovasyon ve Sürdürüle-
biyle bir araya gelerek, Bodrum yönetmi Blue Life ile Avrupa’da bi- bilirlik Koordinatörü Ata Selçuk aldı.
Yalıkavak’ta ‘çevre temizliği farkın-
dalık etkinliği’ gerçekleştrdi.


Esenboğa
Havalimanı'na

Çevre Ödülü!

TAV Havalimanları'na bağlı Esen-
boğa Havalimanı'nın çevreye etki-
lerini en aza indirmeye yönelik ça-
lışmaları, The Green Organisaton Mavi Bayrak Türk Turistlerin
tarafndan "İnşa Edilmiş Ççevre"
kategorisinde gümüş ödülün sahibi Tercih Nedeni
oldu.TAV Esenboğa Genel Müdü-
rü Nuray Demirer konuya ilişkin, Her yeni tatl sezonunda Mavi Küçükyılmaz, yerli turistlerin Mavi
"TAV Havalimanları olarak çevre ve Bayrak’lı plajlar popülaritelerini bi- Bayrak’lı plaj için Antalya’da en çok
topluma saygılı, sürdürülebilir bir raz daha artrıyor. tatlsepet.com Amara Dolce Vita Luxury, Sueno
iş modelini benimsiyoruz ve faali- Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz: Hotels Golf Belek, Susesi Luxury Re-
yetlerimizin çevreye olan etkilerini “Yerli turist otel seçiminde farklı kri- sort, Alkoçlar Kemer, Venezia Palace
en aza indirmeyi hedefiyoruz. Bu terlere önem vermeye başlıyor. Mavi Deluxe Resort, Otum Eco Club ve
çalışmalarımızın İngiltere merkezli Bayrak’lı plaj da bu kriterlerden bir Crystal Palace Luxury Resort Hotel’i,
çevre kuruluşlarından The Green tanesi ve Mavi Bayrak’lı plaja sahip ol- Bodrum’da Vogue Hotel Bodrum,
Organisaton tarafndan ödüllendi- mak tesis için her geçen gün önemini Kefaluka Resort Hotel ve Latanya
rilmesinden mutluluk duyuyoruz. artrıyor. Bu yüzden oteller ve tesisler Beach Resort Hotel’i, Marmaris’te
Tüm paydaşlarımız için en yüksek de plajlarına Mavi Bayrak ödülü ala- D-Resort Grand Azur’u, Fethiye’de
değeri yaratrken çevresel ve top- bilmek veya bu ödülleri varsa ortaya Majesty Club Tuana Park’ı, Didim’de
lumsal fayda yaratmak üzere çalış- çıkartabilmek için birbirleri ile kıyası- Palm Wings Resort Beach Hotel’i ve
maya devam edeceğiz" dİyor. ya rekabet ediyorlar” diyerek konuyla Kuşadası’nda Majesty Club Kuştur’u
ilgili bilgi verdi. tercih etğini söylüyor.


114
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119