Page 108 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 108
turizm için 100 fikir
etmemiz gerekiyor. Talebi güçlen-
Çetin Aslan Sinan Kafadar
Nevali Hotel dirmek: Kayak turizminde turist Mimar
gönderen zengin ülkeler, İngiltere
Huzur ve Güvenlik ve Hollanda gibi istisnalar hariç, Yatırımları
Olmadan Turizm Olmaz kayak turizmi arzına zaten genellikle Yönlendirecek
sahipler. Dolayısıyla, ülkede kayak Sistem Geliştirilmeli
turizmini geliştirmek için en önce-
Sektörümüzün en büyük
sıkıntısı şu an içinde likle güçlü bir ulusal kayak kültürü Kontrolsüz artan yatak arzı, turizme
bulunduğumuz siyasi oluşturmamız şart. Huzur ve gü- zarar verir boyuta ulaştı. Pazar
belirsizlik ve ülke- venliği sağlamak: Doğu Anadolu’da analizi doğru yapılmadan inşa edilen
mizde yaşanan terör güvenlik sağlandığında bölge birbirinin benzeri oteller yatırımcısı-
eylemleridir. Seçim dünyanın belli başlı kayak destinas- na olduğu kadar çevresindeki diğer
sonucunda hükümetin yonlarından biri haline gelebilir. İklim otel yatırımları için de risk oluştu-
kurulamamış olması nedeni değişikliğini dikkate almak: İklim ruyor. Benim önerim şehirlerdeki
ile süren siyasi belirsizlik ve artan değişikliği tüm küresel kış turizmi artan yatak sayısı belirli kotalara ve
terör eylemleri, bir güvensizlik sektörü karşısındaki en büyük tehli- Turizm Bakanlığı ile yatırımcıların
ortamına neden oluyor. Uluslara- ke. Türkiye kayak turizminde henüz birlikte onay verecekleri bir sisteme
rası medyada da bu haberlerin yer yolun başında olmanın avantajını bağlanmalı. Diğer yandan bir kısım
alması nedeni ile ülkemize gelmek kullanmalı, gerek yer seçimi gerekse turizmcilerin şikayetçi olduğu Orta-
isteyen yabancı turistler, seyahat ve mevcut merkezlerin yenilenmesi doğulu misafirlerin turizmimiz için
tatil seçenekleri arasında ülke- ve genişletilmesi konularında iklim taşıdığı önem tüm taraflarca kabul
mize yer vermiyor. Turist kendini değişikliği uzmanlarının görüşlerini edilmeli ve buna uygun mekan
güvende hissetmediği yere gitmek dikkate almalı. düzenlemeleri yapılmalı.
istemeyecektir. Bölgemizdeki illerde
turizm hareketliliği sekteye uğramış
durumda. Bu sektörün yatırımcıları Arden Agopyan
ve çalışanları ülkeler ve kültürler Ali İmdat Uçar Hotel Runner
arası gönüllü elçilik yapmaktadır. Ramada İstanbul Taksim
Biz turizmciler ülkemizin tanıtımı Gelecek Dinamik
ve medeniyetler arası diyalog için Her Gün Fiyatlandırmada
uğraşıyoruz. Ancak bu süreç yatı- Bayram Olsun...
rımlarımızı ve gelecek planlarımızı
olumsuz etkiliyor. Hem sektörümü- Dinamik
zün hem de ülkemizin huzuru ve İstanbul’da bir fiyatlan-
güvenliği için, sorunlarımızın diyalog alan belirleye- dırma ile
yoluyla çözülmesini arzu ediyoruz. lim . Düzen- otellerin,
Siyasi istikrarın sağlanmasının, leyelim ve bu pazarın
sorunlarımızın çözümünde temel alanda her gün mevcut
olduğunu düşünüyoruz. bayram olsun durumuna
. Dünyada göre oda fi-
yaklaşık 200 ülke var .Ülkelerin ulusal yatlarını anlık olarak değiştirmeleri
bayramları var . Ulusal Bayramlarında mümkün. Böylece gecelik oda fiyatı
Dr. O. Cenk Demiroğlu düzenlenecek alanda o ülkelerle ilgili müşterinin ödeyebileceği en doğru
Sabancı Üniversitesi müzik , sergi, gösteri, gastronomi, söy- fiyata göre belirlenir ve gelir kaybı
leşi, kitap vb. kültürel etkinliklere yer önlenir. Teknolojinin yardımı sa-
Kayak Turizmi verilsin. O ülkenin basın yayın organ- yesinde doğru uygulanan dinamik
Nasıl Gelişir? larını davet edelim. Gelip İstanbul’dan fiyatlandırma stratejileri ile oteller,
ve ülkemizden bahsetsin. O ülkelerin gerçek zamanlı fiyat önerilerine
bayramını beraber kutlayalım. Kucak- ulaşabilir, odalarının fiyatlarını
Ülkemizin kayağa uygun fiziki laşalım, yaklaşalım, kaynaşalım. Onlar otomatik olarak düzenleyebilir,
potansiyeli, tüm Alp ülkelerininkine bizi, biz de onları daha fazla tanıyalım. doluluklarını ve gelirlerini artırabilir-
denk. Ancak bu potansiyeli harekete O ülkelerden sanatçılar, edebiyatçılar ler. Doğru stratejiler mutlaka otelin
geçirmekte tam anlamıyla başarılı gelsin. Buradaki güzellikleri görsün. rezervasyon geçmişi, rakip fiyatları,
olamıyoruz. Bu eksikliği gidermek Etkileri orta ve uzun vadede , değeri sezon, hava durumu ve yerel etkin-
için dört noktaya özellikle dikkat ölçülemeyecek kadar büyük olacaktır. likler gibi faktörleri barındırmalıdır.


108
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113