Page 106 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 106
turizm için 100 fikirbaşında gelen turizm sektörü bu yön-
H. Rıza Elibol den gelişmesini sürdürecektir. Sağlık, Murat Özkök
Swissôtel Büyük Efes kongre, kültür turizmleri ve tatil gibi Skyscanner Türkiye
Devlet Otellerde sebeplerin yanı sıra Türkiye’ye farklı Giyilebilir Teknolojiye ve
Renovasyonu Teşvik yerleri keşfetmek veya yeni ilişkiler ge- Yapay Zekaya Yatırım
liştirmek için gelen turistlerin sayısının
Etmeli artacağını düşünüyorum. Yapmalıyız


Otellerin kendile-
rini yenilemesi Tekin Ertan Tatil sever-
şart. Bu yeni- Özyeğin Üniversitesi lerin seyahat
leme için ise standartlarını
devletin teş- Sektörle Eğitim yükseltecek
viğine ihtiyaç Kurumlarının İşbirliği en önemli
duyulmakta. Artırılmalı gelişmelerden
Eski binalarda yeni, biri kuşkusuz
modern bir anlayışla hizmet Bence Turizm / Otelcilik için en önemli ki “Giyilebilir
verilmesi mümkün olmayacaktır. parametre, hâlâ ‘kalifiye iş gücü’ istih- Teknoloji”.
Günümüzün gerekliliklerine uygun bir damıdır. Bunun temelinde de ‘kaliteli Biliyoruz ki, önümüzdeki on yıl
hizmet anlayışı için sağlam ve yeni eğitim’ veren kurumlar vardır. Özellikle içerisinde bu konu en popüler
yapılar gerekiyor. Bu bağlamda bir yöneticilik düzeyindeki elemanların başlıklardan biri olacak ve hepi-
dönem İspanya ve Yunanistan'da ol- yaratıcı ve lider vasıflarına sahip ola- mizin gündemini meşgul edecek.
duğu gibi otellerin eski bırakılması ve bilm e ağırlık veren yenilikçi yaklaşımlı Bu durum elbette turizme de
herhangi bir renovasyona gidilmeme- eğitimle mümkündür. Bir diğer önemli olumlu yönde yansıyacak. İnternet
si hatasına bizler düşmemeliyiz. Bu husus ta, sektörle eğitim kurumları çok bağlantılı, giyilebilir, yapay zekâ
iki ülke, son yıllarda turistik açıdan bir yakın işbirliği içinde olmalarıdır. Turizm tabanlı araçlar üzerinden seyahat
patlama yasalarda otellerin çok eski İşletmelerinin üst-yöneticilerinden planlamaları ve rezervasyonlar
kalması, renovasyona gidilmemesi oluşturulan danışma kurulları ve yapılabilecek. Giyilebilir tekno-
turizm açısından sıkıntılı dönemler öğrencilere sağlanan staj imkânları bu loji hızla gelişerek hayatımızın
geçirmelerindeki en önemli sebepler- konuda yararlı örneklerdir. ayrılmaz bir parçası haline gelecek.
den birisidir.
Akıllı gözlükler akıllı lenslere dönü-
şerek anında çeviri yapabilecek ve
Yusuf Ümit Akalın giyilebilir teknolojiler de farklı bir
Türkan Kızılkan TUROB Güvenlik Komitesi boyut kazanarak, dijital seyahat
Sealed Air arkadaşına dönüşecek. Dijital
Hijyenden Taviz Güven Veren Bir seyahat arkadaşı, kullanıcıların
Vermeden Büyümeliyiz Anlayış Geliştirilmeli kişisel tercihlerini ve zevklerini
bilip ruh hallerini algılayarak tatil
Otel ve konaklama tesislerinin tercih seçenekleri sunabilecek. Seyahat
Geçtiğimiz edilmesinin başlıca sebeplerinden biri severler, giyilebilir teknoloji ile
yıllarda Ege de güvenlik gelir. Güvenlik ihtiyacı, anında geri bildirimler alabilecek
ve Akdeniz gidilecek ülkenin-bölgenin-ilin güvenli hatta holografik görüntülerle
kıyılarıyla olmasından başlar, otelin ve otelde gidecekleri ya da gitmek istedikleri
bilinen, tanı- kullanılan ürünlerin güvenliğine kadar rotadaki havaalanının haritasını
nan Türkiye devam eder. Misafir aynı zamanda ve çevresini görebilecek. Bir diğer
turizmi bu- kendisi için önemli olan bu konudaki yandan, akıllı teknoloji tabanlı web
gün gelinen uyarı ve şikayetlerine yüksek duyarlılık
noktada ister. Bu nedenle gelen şikayet otelin siteleri hayatımıza girerek seyahat
sağlık ve güvenlik birimince hızla ele alınmalı ve deneyimimizi kolaylaştıracak,
iş turizminde de büyük gelişme- misafirdeki güven duygusunu koruya- daha önce gittiğimiz yerleri gire-
ler kaydetmiş durumda. Kongre cak veya geliştirecek şekilde geri dönüş bileceğimiz bu sistem gelecekteki
merkezleri ve sağlık odaklı tesisle- yapılmalı. Güvenlik personeli de bu yolculuk rotamızı tahmin ederek
rin açılmasıyla turizm sektörü her konuda eğitilerek, üstlendikleri kritik tüm kararsızlıklarımızı ortadan
açıdan gelişir hale geldi. Ekonomiyi rolü layıkıyla yerine getirebilmeleri için kaldıracak. Kısacası en uzun yolcu-
destekleyen en güçlü sektörlerin bilinçlendirilmeli. luklar bile bu sayede kısalacak.


106
106
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111