Page 93 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 93

alacağınız her tedbir sosyal sorumluluk ren sistem sayesinde insanlar alerjileri mizde bu ürünümüz de dünyada bir
etkinliği seviyesinde kalacaktr. Henüz olan gıdadan ve fazla kaloriden uzak ilk olacak.
güneş paneliyle enerji üretme aşama- durabiliyor. Akıllı büfelerimiz sektör
sında değiliz, ama enerji tüketmimizi için bir lüks olmaktan çıkıp, israf ve "HEDEFİMİZ 10 MİLYON EURO
olabilecek en alt seviyelere indirmeyi doğabilecek sağlık risklerini önleyerek, İHRACAT"
başardık. Su tüketmi, geri dönüşüm gibi müşteri memnuniyetni yükselten bir Ar-Ge Merkezi olma projemizin para-
konularda da oldukça iyi bir noktadayız. sisteme dönüştü. lelinde sunacağımız yeniliklerle çalış-
Kapasitemiz artar ve günde üç vardiya Büfelerimize eklediğimiz teknoloji sa- tğımız tedarik zincirlerinin sayısının
çalışırsak, güneş enerjisinden elektrik yesinde, riskleri tespit ederek arıza artacağını tahmin ediyorum. Bu da
üretmeyi de gündemimize alabiliriz. meydana gelmeden müdahale edebi- ihracata önemli başarılara imza at-
lir aşamaya geldik. Sistem çalışır hal- mamıza neden olacak. Hedefmiz
Sektöre sunacağınız yeni projeler deki büfede, aşırı yük çeken parçaları Evinoks'u önümüzdeki 3 yıl içinde en az
var mı? bildirerek, arızaya dönüşmeden mü- 10 milyon Euro ihracat yapan bir şirket
İşimizin büyük bir kısmı açık büfelerle dahale şansı tanıyor. Bu kontrolü in- haline getrmek. Bu çerçevede, yüksek
ilgili. Bu ürün grubunda Rixos Grubu'yla ternet üzerinden uzaktan erişerek de kalite, verimlilik, düşük enerji kullanımı
güzel bir işbirliği gerçekleştrdik. Dekor- yapabiliyoruz. ve özel tasarımlar geliştrebilmek için
la bütünleşik, hikayesi olan mekânlar robot yatrım ve 6 eksenli sac bükme
yaratmaya başladık. Yurtdışı projeleri- "HAFİF KAT ARABALARI / kesme makineleri konusunda geçen
ne de taşınmaya başlanan bu konsep- YAPACAĞIZ" yıl 500.000 Euro olrak yaptğımız yat-
tn çözüm ortağıyız. Binlerce kişinin bir Bir diğer yeniliğimiz de şarap dolap- rımı, bu yıl 1milyon Euroluk yatrımla
arada ağırlandığı oteller, misafrlerine ları ve kat arabaları için geliştrdiğimiz geliştrerek gerçekleştreceğiz. Son üç
özel olduklarını hissetren butk hizmet alüminyum profl. Benzerlerine göre yıldır yüzde 50'yi bulan bir ortalama-
çözümleri sunmak istyor. Bu akımın çok daha haff olan bu profl korozif da büyüyoruz. Aldığımız siparişler bu
Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da bir malzeme değil. Bu profl ile oteller yıl da yüzde 50 büyüyeceğimiz göste-
yaygınlaşacağını düşünüyorum. için daha haff kat arabaları üreteceğiz. riyor. Dünya çapında bir tedarik zinciri
Ortalama koşullarda ağırlığı 200 kilo- ile özel bir proje çerçevesinde yapaca-
"AKILLI BÜFELER İHTİYAÇ ya ulaşan kat arabaları, housekeeping ğımız anlaşma ile bu oranın bir anda
HALİNE DÖNÜŞTÜ" departmanlarında meslek hastalıkları- yüzde 250'lere çıkması mümkün. Bu
Akıllı büfe konseptni geliştrmeye de- na neden olmakta. Bu projede insana ihtmallerin hayal olmadığını biliyorum.
vam ediyoruz. Otel misafrini büfede su- değer veren büyük bir otel zinciriyle Yeter ki doğru işler yapıp, değeri olan
nulan yiyecekler konusunda bilgilendi- beraber çalışıyoruz. Gerçekleştrdiği- teknolojik cihazlar üretelim...


Rixos Otelleri Akıllı Büfe Projesi

93


90-98TEDARİK.indd 93 01.07.2015 10:40
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98