Page 90 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 90
tedarikEvinoksAr-Ge Merkezi Olacak


Geliştirdiği teknoloji ve buluşları ile sektörüne yön veren Evinoks, Ar-Ge Merkezi
olmak için hazırlıklarını tamamladı.

E ndüstriyel mutak sektörü Türkiye'nin dünyadaki yerini nasıl Türkiye'de uygulayabilen şirket sayısı yok


denecek kadar az.
Türkiye'de, birkaç cesur ve azimli görüyorsunuz?
girişimcinin hayalleriyle bugünle-
Sektördeki bazı arkadaşlarımızın "İspanya
re geldi. Bu kişilerden biri de N.
EMEK HARCADIM''
Coşkun İrfan... ’yı geçtk, İtalya’nın ensesindeyiz" gibi bir ''FABRİKALAŞMAK İÇİN ÇOK
hayli iddialı konuşmalar yaptklarını gö-
Mühendislik eğitmini kalkınma ve mil- rüyorum. Açıkçası ben bu tespitleri pek İnoksan’ın kurucularındanım. Endüstri-
li sanayi şiarının geçerli olduğu yıllarda yel mutak sektöründe fabrikalaşma için
tamamlayan N. Coşkun İrfan, "üreten gerçekçi bulmuyorum. benim kadar çaba sarf eden başka birini
sanayici"nin gitkçe azaldığı ülkemizde, Evet, sayısal olarak bakıldığında bir şey- hatrlamıyorum. Üretmin her detayını
ısrarla tasarlamaya ve üretmeye devam ler yapıyoruz; ama nitelik olarak acaba bilirim. Gördüğüm bir sac parçasının,
ediyor. Buluşları, tasarımları ve çevreci neredeyiz? Türkiye’de kaç tane frma binlerce ürün içinden hangisinin parçası
duruşuyla sektörüne yön veren N. Coş- üretği ürünlerin teknik resimleri izle- olduğunu bilirim. Bugün üretmi devam
kun İrfan ile yeni projelerini ve hedefe- nebilir şekilde kayıt altna alıyor? Hangi eden çok sayıda cihazın dizaynında eme-
rini konuştuk... frmanın cihazlarının üç boyutlu çizimleri ğim vardır...
veya kodlandırılmış üretm resimleri var?
Sektörün önde gelen isimleri, Hangi üretci kullandığı yedek parçaların Sektörde sizi örnek alan şirketlere
Türkiye'deki endüstriyel mutak değişim sürecini izliyor? Önce bu sorula- neler önerirsiniz?
sektörünün dünya çapında bir aktör ra cevap vermemiz gerekiyor...Maalesef Şirketler, sadece kurucularının ve yönet-
haline geldiğini savunuyor. Sektörün geçtk dediğimiz ülkelerdeki üretcile- cilerinin çabaları ile bir yerlere gelmezler.
duayen isimlerinden biri olarak siz rin yıllar önce oturtuğu bu sistemleri Onların ideallerini paylaşacak, vizyonla-


90


90-98TEDARİK.indd 90 01.07.2015 10:40
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95