Page 89 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 89
gastronomist


Arar’dan Tatlar, Türkiye’nin En İyi Barmeni Seçildi

Anlar, Dostlar World Class unvanını alan barmenler

Kitabı Türkiye’nin en iyisi olmak için zor-
Merit Otelleri Yönetm Kurulu Başkanı lu etaplardan geçtler. 9 Haziran’da
Anjelique’de gerçekleştrilen fnalde;
Reha Arar’ın, 'Bir Yaşam Gurusunun Ka- Vogue, Cantnery, Nopa, Marriot
leminden: Tatlar, Anlar, Dostlar' adlı kita- Hotel, Zelda Zonk ve İzmir 1888’de
bı Esen Kitap tarafndan piyasaya verildi. çalışan 6 fnalist barmen birinci ol-
Arar, yıllardır çeşitli mecralarda kaleme mak için yarıştlar. World Class ya-
aldığı restoran yazılarının da dahil oldu- rışması için Kasım ayından bu yana
ğu önemli bir seçki hazırladı. Yeme-içme devam eden Türkiye elemelerinde,
kültürünün hayatn önemli bir parçası İstanbul’un en seçkin bar ve restoran- si Claudio Perinelli, Diageo İçki Uzmanı
olduğunu hatrlatan Arar, “Ben de bu larında çalışmayı sürdüren 6 barmen, Ertan Engin ve Yeme-İçme Gurusu Oğul
alandaki birikimlerimi paylaştm” diyor. toplam üç zorlu etapta yarışt. Üç eta- Türkkan’ın jüri üyeliği yaptğı fnal eta-
bın sonrasında fnale kalan 6 barmen bında birinciliği Nopa Restaurant’ın bar
de Anjelique’de gerçekleşen fnal ge- müdürü Kevin Patnode elde ederek Gü-
cesinde hünerlerini sergiledi. ‘World ney Afrika’daki World Class 2015 dünya
Class Global Brand Ambassador’u Justn fnalinde Türkiye’yi temsil etmeye hak
Smyth, World Class 2014 Dünya İkinci- kazandı.

Food Care Güvenli Gıda Eğitimi Verdi
Sealed Air iş birimi Food Care ile Ege yardımcı olan Sealed Air iş birimi Food
Üniversitesi, “Güvenli Gıda Üretm Care, Ege Üniversitesi Mühendislik
Okulu”nda sertfka eğitmi verdi. Sür- Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
dürülebilir ve yenilikçi çözümleri ile ile işbirliği çerçevesinde katlımcıla-
gıda güvenliğini ve kalitesini sağlaya- ra, gıda sektöründe gıda güvenliğinin
rak, sağlıklı toplumların var olmasına önemini anlat.Orijinal İtalyan Pizzası İçin

Napolitan 00 Pizza Unu GerekirOtel, restoran, yemek şirketleri ve daha olanağı sunan pizza unu, az hamurla ve
pek çok ev dışı tüketm sektöründe fazla malzeme kullanmadan gerçek İtal-
yer alan işletmenin tedarikçiliğini ger- yan lezzetni yakalamada eşsiz bir seçe-
çekleştren g2m, pizza ununda mut- nek. g2m ile Türkiye’ye gelen ve mutak
fak profesyonellerine çok avantajlı bir profesyonelleri tarafndan oldukça be-
seçenek sunuyor. Yurt dışından ithal ğenilen Napolitan 00 Pizza Unu ile yapı-
etği ve ürün portöyüne eklediği Le lan pizzalar, lezzetyle damaklarda eşsiz
5 Stagioni Çif Sıfr Pizza Unu ile g2m, bir tat bırakıyor. Gevrek yapısı, kendine
Türk mutak profesyonellerine gerçek has altn rengi ve aromalı hoş kokusu ile
İtalyan lezzetni yakalayabilmeleri için normal pizzalara farklı bir boyut kazandı-
büyük bir frsat sunuyor. Normal unlara rıyor. Sayısız özelliği ile işletmelerin kar
göre iki kez öğütülme işleminden geçiri- yapmasını sağlarken, lezzetyle alışkan-
len 00 Napolitan Pizza Unu, en belirgin lıkları tersine çeviren Napolitan 00 Pizza
özelliğini bu noktadan alıyor. Bu özelliği Unu, kısa sürede Türk mutak şeferinin
ile hem neme karşı dayanıklı bir yapı- gözdesi haline gelmeyi başarıyor.
ya sahip oluyor hem de hiçbir şekilde
özelliğini kaybetmiyor. Narin hamurlar
elde etmek için iyi bir seçenek olan 00
pizza unu, yüksek su tutma kapasitesi,
kolay olgunlaşma özelliği ve rahat açı-
mıyla pizza yapımında zamanı yarıya
indiriyor. Mutak profesyonellerine ko-
laylık sağlarken işletmelere kar yapma

89


84-89GASTRONOMİST.indd 89 01.07.2015 10:39
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94