Page 87 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 87
gastronomistMetro Electrolux

ile Show Yaptı

Metro Toptancı Market’in gastronomi profesyonelleriyle yerel değerleri ve profesyonel
müşterilerine sunduğu çözümleri buluşturmak amacıyla Türkiye çapında düzenlediği
HORECA Festivali’nin Show Mutfaklarını Electrolux Profesyonel kurdu.

0 Nisan’da Samsun’da başla- Rezene Çorbası, Erzincan Tulum Pey-
yan Metro HORECA Festva- nirli Brushceta, Domates Mücveri,
li sırasıyla; Ankara, Adana, Nar Ekşili Tütsülenmiş Firik Salatası Ankara
2 Gaziantep, Kayseri, Konya, gibi yerel lezzetlerle harmanlanmış
Alanya, Antalya, Denizli, Bodrum, İz- yemekleri konuklarına ikram et.
mir, Eskişehir, Bursa, İstanbul’un Ka- Electrolux Profesyonel’in air-o-steam Adana
ğıthane ve Kozyatağı Mağazaları’nda Touchline kombi frınları, mağazaları
toplamda 15 ayrı mağazada profes- ziyarete gelen profesyonellerden tam Gaziantep
yonelleri ağırladı. Festval kapsamın- not aldı. Horeca Festvali süresince
da Bocuse d’Or Şef Volkan Karataş’ın yeni profesyonellere ulaşmaktan
mağazalar içerisinde Electrolux Pro- çok memnun olduklarını ifade eden Kayseri
fesyonel tarafndan kurulan show Electrolux Profesyonel yetkilileri,
mutağında, air-o-steam Touchline Metro ailesine böyle başarılı bir or-
kombi frınlarını kullanarak gerçek- ganizasyonu gerçekleştrdikleri için Konya
leştrdiği tadım aktvitelerinde; Taze tekrar teşekkürlerini sundular.
Alanya


Antalya


Denizli


Bodrum

İzmirEskişehir


Bursa

KağıthaneKozyatağı


87


84-89GASTRONOMİST.indd 87 01.07.2015 10:39
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92