Page 84 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 84
gastronomistMetro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü Kubilay Özerkan:

Profesyonellerin Güvenilirİş Ortağıyız
Biz, ‘profesyonellerin güvenilir iş ortağı’ misyonumuzla mutaklara lezzet katmak ve
kaliteyi artrmak için çalışıyoruz.
T ürkiye'yi toptancı market kon- tuyoruz. İster üretm sürecinde olsun adil çalışma koşullarını dünya genelinde

septyle tanıştran Metro Top-
ister mağazalarımızda bizim için sağlığı
desteklemek amacıyla oluşturulan BSCI
tancı Market, standartlarıyla
programına üyeyiz. 2013 yılından beri
tehdit etmeyen ve sürdürülebilir bir
sektörünü dönüştüren bir şir-
programı anlatyor; sonunda sadece de-
çerlidir. Türkiye’de 25. yılımızı kutlarken
ket. Sunduğu hizmet ile otel ve restoran- dünya için en uygun olan standartlar ge- tedarikçilerimize ücretsiz eğitmlerle
ların çözüm ortağı haline gelen Metro kırtasiye ürünlerinden gıdayla temas netmde başarılı olan tedarikçilerimizle
Toptancı Market'in hizmet standartlarını eden ambalaj ürünlerine kadar fark- çalışmaya devam ediyoruz. İnsan sağ-
Metro Toptancı Market Türkiye Genel lı kategorilerden ürünleri kanserojen lığını tehdit edecek herhangi bir ürüne
Müdürü Kubilay Özerkan ile konuştuk. maddeler açısından test etren ve raf- rafarımızda yer vermiyoruz.
larında sadece sağlığa uygun ürünlere
Şirketnizin sunduğu hizmeteki yer veren ilk marka olmanın gururunu Ürünlerinizdeki standartlar ve
standart algısı nedir? yaşıyoruz. Bu bakış açımızla ülke çapın- bunların sürdürülebilirliği hakkında
Metro Toptancı Market olarak, kaliteyi da geniş yankı uyandırarak yasal düzen- neler söyleyebilirsiniz?
ve insan sağlığını her şeyin üzerinde tu- lemeye öncü olduk. Sürdürülebilir ve Sürdürülebilir lezzet ve hizmet bizim

84


84-89GASTRONOMİST.indd 84 01.07.2015 10:39
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89