Page 74 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 74
Otel Restoranları Nasıl Kazanır?
Restoranlar Satın Almayı Daha İyi Bliliyor


Otellerde gastronomi hizmetleri
banket ağırlıklı olarak veriliyor. İyi
yemek için otel restoranını tercih
eden müşteri, çok özel bir hizmet
yok ise, büyük olasılıkla verilen
hizmetten tatmin olmuyor.
Restoranları güçlü kılan faktörler-
den biri de konsepte uygun satın
alma organizasyonudur Restoran-
lar özel ürün için çaba sarf ederken
oteller, standartları ve satınalma Mövenpick Golden Horn’un Şefi
departmanlarının mevcut yapısı Ceyhan Aşcioğlu
D-ream Grubu Halk Mutfakları nedeniyle, bu konuda yeterince
Danışmanı Adnan Şahin başarılı olamıyorlar. Yerel Tatları Restoran
Menülerine Taşımalıyız

Rekabet İyi Mekanların Açılmasını Teşvik Ediyor Ülkemize gelen turistlerin gastro-
nomiye daha fazla para harcamaya
başladıklarını görüyoruz. Türkiye
yöresel mutfakları da göz önünde
Türkiye’de gastronomi anlamında bulundurulduğunda eşsiz bir gast-
her geçen gün yeni adımlar atılıyor. ronomi zenginliğe sahip. Doğu Ana-
İnsanlar iyi yemek, iyi servis ve farklı dolu bölgesinin et yemekleri, Ege ve
mekanlar istiyor. Bu talep berabe- Akdeniz’in muhteşem taze baha-
rinde iyi şeflerin görev yaptığı kaliteli ratları ve otlarıyla yapılan hafif ye-
mekanların açılmasını teşvik ediyor. mekleri, Karadeniz ve Marmara’nın
Ortaya çıkan rekabetçi ortam ise balıkları değerlendirmemiz gereken
şeflerin ve işletmecilerin her zaman zenginliklerdir. Yöresel mutfakları-
kendilerini yenilemelerini zorunlu mızı otel restoranlarına taşımanın
kılıyor. Bu da sektördeki kalite çıta- önemli bir avantaj sağlayacağını
sının yükselmesini sağlıyor. düşünüyorum.
Sumahan On The Water Genel
Müdürü Tuba Tekeli
“Otel Restoranı Pahalıdır” Algısı Yıkılmalı
Bence aşılması gereken en temel so-
run, otel restoranlarının pahalı oldu-
ğuna ilişkin algı... Bu algı değişmediği
sürece hiçbir otel restoranı piyasada-
ki restoranlarla rekabet edemez ve
onlar gibi cirolar yapamaz. Oteller,
markalarına yatırım yaparken gastro-
nomilerine yatırım yapmayı unutuyor.
Markalaşmayan otel restoranı, bırakın
dışarıdan müşteri almayı, otel müşte-
risinin bile ilgisini çekmez. Manzarası
olmayan bir otel restoranının günü-
Restoran Konsept Danışmanı müz rekabet koşullarında pek bir şan-
Ahmet Ayyıldız sı olduğunu düşünmüyorum.74


68-75DOSYA.indd 74 01.07.2015 10:39
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79