Page 73 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 73Restorancılığın Esası İnsandır


personel ile müşteri arasında, mü-
davimler oluşturacak düzeyde bir
samimiyetin olması gerekir. Düzenli
müşterisi olmayan bir restoranın
ayakta kalması mümkün değil. Bu
nedenle restoran konsepti kurgu-
lanırken, hedef kitlenin ve bölgenin
yapısına uygun, sosyal ilişkileri güçlü
personel seçilmeli.
Restoranları güçlü kılan bir diğer fak-
tör de a la carte sistemde uzman-
laşmış mutfak ekibidir. Otellerde
Restoran ve Mutfak Danışmanı banket yemeği üretiminin getirdiği
Necati Aylan rutine alışan şeflerin restorancılıkta
bazı yeteneklerinin köreldiğine şahit
Otellerin temel problemi, restoran- oluyoruz. Sıradan veya idare eden bir
cılığın ruhunu anlamış kadrolara yemek ile bir restorancılıkta bir yere
sahip olmayışlarıdır. Restoranlarda varabilmek mümkün değil.

TURİST NE İSTİYOR?

İstanbul’da tatilini geçiren 7 farklı milliyetten 436 turistle Eylül-Aralık
2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete, Türkiye’yi tercih etme
sebepleri arasında Türk mutfağı dördüncü sırada yer aldı. En çok tarihi
özellikleri nedeniyle Türkiye’yi tercih ettiklerini belirten turistler mut-
fağımızı farklı bulduklarını fakat tanımadıklarını dile getirdi. Çalışma
kapsamına alınan turistlerin en fazla beğendiği Türk yemeği kebaplar,
lahmacun ve pideler oldu. Bunları hamurlu tatlılar, börekler, zeytinyağlı
yemekler ve dolmalarla sarmalar takip etti.


Cafe Konsepti Daha Avantajlı Faros Hotel Yönetim
Kurulu Üyesi Abdi Akgül
ce şehir otelleri, avantaj yaratacak
çok özel bir ürünü yok ise restoran Restorancılığı Bilmek
yatırımlarını minimumda tutarak, Başarı Getirir
bankete odaklanmalı. Dışarıya açık
olarak kullanılabilecek alanlarını da,
eğer lokasyon uygunsa, restorandan Biz restorancılıktan otelciliğe geçiş
ziyade cafe olarak projelendirme- yapmış bir şirketiz. Otel ve restoran-
da Faros markası ile yolumuza de-
lerini tavsiye ediyorum. Otel resto- vam ediyoruz. Otellerimizin altında
ranların pahalı olduğuna yönelik algı,
nitelikli bir menü ve cafe konsepti dışarıya açık restoranlarımız olduğu
ile aşılabilir. İnsanlar masa örtüsü, gibi otellerden bağımsız restoranlar
şamdan ve 3-4 tane kadehin yer al- da işletiyoruz
Mutfak Dekoratörü dığı masa düzenindeki restoranlar- Otel ve restoranın kapılarının mut-
laka ayrı olması gerektiğini düşünü-
Haşim Demirtaş dan uzak duruyor. Müşteri, sunulan yorum. Restoranı otelden ayırdığınız
her şeyin fiyata yansıyacağının bilin-
Otel restoranlarının az talep görmesi cinde. Temiz, sade ve iyi bir menü ile oranda başarılı olursunuz. Fakat
hepsinden önemlisi ise restorancılığı
sadece Türkiye’de olan bir sorun de- verilecek cafe hizmetinin başarı şan- bilmektir. Kendine özgü ihtiyaçları
ğil. Dünyanın önde gelen tüm şehir- sının restorandan daha fazla olaca- olan restorancılığı piyasa koşulların-
lerinde aynı durum yaşanıyor. Ben- ğını düşünüyorum.
da ele almak ve işletmek gerekir.
73


68-75DOSYA.indd 73 01.07.2015 10:39
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78