Page 65 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 65MÜBERRA ERESİN KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İktsadi ve
İdari Bilimler Fakültesi'nde yüksek
öğrenimini tamamladı. İngiltere'de
otel yönetmi alanında eğitm
gördü. American Hotel & Motel
Associaton'nun; Sales & Marketng
Management, Food & Beverage Ma-
nagement ve Front Ofce Manage-
ment eğitmlerini tamamladı. Eresin,
Eresin Hotels bünyesinde farklı alan-
larda yönetcilik yapt. Eresin Turizm
Aş. Yönetm Kurulu Başkan Yardım-
cısı ve Eresin Hotels - İstanbul Genel
Müdürü olarak iş yaşamına devam
ediyor.
İstanbul turizminin önde gelen sivil
toplum kuruluşlarında yönetci ola-
rak görev üstlenen Müberra Eresin;
TUROB Başkan Yardımcısı, Fuarlar ve
Tanıtm Komitesi Başkanı, Talimhane
Otelciler Birliği Yönetm Kurulu Üye-
si, Skall Üyesi, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Turizm Komisyonu Üyesi
ve Beyoğlu Belediyesi Turizm Komis-
yonu Üyesi.

65


60-67sultan.indd 65 01.07.2015 10:37
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70