Page 61 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 61k
Kimi isimler temsil ettikleri şirketlerle özdeşleşirken; kimi isimler ise temsil

ettikleri markanın ötesine geçerek sektörleri ile özdeşleşir. Müberra Eresin,

İstanbul otelciliği ile özdeşleşen işte böyle bir isim...


kÖ ncülüğü ve sivil toplum kuru- Tecrübesi ve enerjisi ile TUROB'un ta- ve temaslarınız doğrultusunda, pazar-

luşlarındaki özverili çalışma-
ların mevcut durumuna dair nasıl bir
nıtm stratejilerine yön veren Müberra
larıyla takdir edilen Müberra
Eresin ile yurtdışı pazarlardan İstanbul
değerlendirme yapabilirsiniz?
Eresin, sektörde "doğal lider"
çerçevede konuştuk...
unvanını hak eden ender isimlerden otellerinin sorunlarına kadar geniş bir TUROB olarak ülkemiz için önem arz
eden tüm fuar ve organizasyonlara ka-
biri. TUROB'daki başkan yardımcılığı tlmaya özen gösteriyoruz. Yönetm Ku-
görevinin yanında Fuarlar ve Tanıtm TUROB Fuarlar ve Tanıtm Komitesi'nin rulumuz içinde üstlendiğim Fuarlar ve
Komitesi'nin başkanlığını üstlenen Mü- başkanlığını yapıyorsunuz. Sektörü- Tanıtm Komitesi Başkanlığı görevi nede-
berra Eresin, İstanbul'un tanıtmı için çı- müz açısından önem arz eden tüm fu- niyle, süreçlerin planlanmasından icrası-
kılan yolda, her zaman en önde yürüyen arlara bizzat katlarak, hedef pazarları na kadar tüm safalarda yer alıyorum...
isimlerden... yakından takip etniz. Ziyaretleriniz Bu vesileyle mevcut ve hedef pazarlar
61


60-67sultan.indd 61 01.07.2015 10:37
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66