Page 56 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 56
sektör
sektördendenden
sektör

inanışına sebep olmuş. Dönemine has KIEV'İN TARİHİNE AÇILAN sayıda restoran var. Ukrayna mutağın-
bir pazarlama stratejisi veya soğuklardan KAPI: ZOLOTİ VOROTA da lahananın her türlüsünü tadabilmek
kahveyi korumak için mi olduğu bilinme- Kiev’i tarih sahnesinde şehir devle- mümkün. Denenmesi gereken yemek-
mekle birlikte, mevcut galeriler bugün t haline getren Yaroslav Mudri'nin, lerin başında Borsh, içki de ise 'gorilka'
ciddi bir turizm ürününe dönüşmüş. Va- 1017-1024 yılları arasında Bizans’la geliyor. Meyve ve baharat karışımlı bu
lova Sokak'ta Kahve Madeni Merkezi diye kurduğu sıcak ilişkilerin yansımaları votkanın çok sayıda çeşidi mevcut.
bilinen mekanda kahvenin yanında yüz- mimaride kendini hissetriyor. Surlarla
lerce çeşit kahveyle ilgili hediyelik eşya çevrili şehrin ana kapısı (Zolot Voro- MİKROSKOP İLE
satlıyor. Baretlerini takarak "maden"e ta) o yıllardaki ihtşamı temsil ediyor. İZLENEN SANAT
giren turistler, şovlar eşliğinde sunulan Kiev’in tarihine, mimarisine ve geç- UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan
kahvelerini içerken, ilginç bir deneyim mişine dokunabilmek için bu kapıdan Pechersk Lavra manastrının içindeki mik-
yaşıyorlar. Lviv’e uzaktan gelen bir diğer girilmeli. ro minyatür müzesi mutlaka görülmeli.
lezzet ise çikolata. Festvalinin de düzen- Mykola Syadristy’in eserlerinin sergilen-
lendiği çikolatanın her türlüsünü, Tarasa UKRAYNA MUTFAĞI diği müzede eserlere mikroskop altnda
Shevchenka Caddesi'ndeki mağazada KIEV'DE TADILIR bakılabiliyor. Kıl tanesi içindeki gül, toplu-
bulabilmek mümkün. Rynok Meyda- Kiev, restoran çeşitliliği açısından ol- iğne başındaki satranç takımı ve ucunda-
nı ve Shevchenko Bulvarı’ndaki kafe- dukça zengin. Güncel mutağın ya- ki dünyanın en küçük kitabı en fazla ilgi
ler ise kentn güzel zaman geçirilecek nında geleneksel mutağı sunan çok çeken eserlerden.
bölgelerinden.

SÜRPRİZLERLE DOLU Türkiye'den Gelecek Yatırımcıyı
KAFELER
Lviv, "Mazoşizm"in isim kaynağı yazar Le- Bizzat Ben Koruyacağım
opold Riter Von Sacher Masoch'ın doğ-
duğu kent. Anısı günümüzde Mazo adlı İlk mesleğinin turist rehberliği olduğu-
bir kafede yaşıyor. Kenteki restoran ve nu açıklayan Klitschko, "Aynı zamanda
kafelerin her birinde ayrı bir hikaye var. turizmciyim ve turizm için neler yapıl-
Bunlar arasında bağımsızlık mücadelesi ması gerektğini iyi biliyorum" dedi.
veren Ukraynalı milislerin karargahı ve "YATIRIMIN TAM ZAMANI"
mason kulübü görülmesi gerekenlerden.
Rusya ile yaşanan gerilimden dolayı f-
FESTİVALLER KENTİ yatların oldukça makul seviyelerde ol-
duğunu söyleyen Klitschko, "Yatrımın
Lviv'e seyahat etmek için çok sayıda se- tam zamanı, şimdi gelen kazanır" dedi.
bep var. Kente çikolata, peynir, şarap, Kente 165 otel ve 80 hostel bulun-
caz gibi birçok farklı konuda 50’yi aşkın duğunu açıklayan Klitschko, yaptk-
festval düzenleniyor. 60 müze ve yüzler- KIEV BELEDİYE BAŞKANI ları planlar çerçevesinde, gelecekte
ce anıtsal yapının bulunduğu kent, her- VITALI KLITSCHKO 160 civarında yeni otele daha ihtyaç
kesi kendine çekebilecek türden sayısız duyacaklarını söyledi. Kiev'i iş, sanat
tlsıma sahip... Kiev'in turizm yatrımcıları için önemli ve turizm alanında uyuyan bir deve
frsatlar sunduğunu açıklayan Kiev Be- benzeten Klitschko, kentn potansiye-
TARİH, DOĞA VE lediye Başkanı Vitali Klitschko, "Gele- li harekete geçtğinde yatrım yapan
EĞLENCE: KIEV cek yatrımcıların ''bodyguard"ı bizzat herkesin kazanacağını ifade et.
İkinci durağımız Kiev, başkent olmanın ben olacağım dedi. Eski Dünya Ağır
yoğunluğu ve 5 milyonluk nüfusuna rağ- Siklet Boks Şampiyonu olan başkan "YEŞİLDEN
men, yeşillikler içinde huzurlu bir kent... Klitschko, Rusya ile yaşanan gerilimin VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Temiz sokaklar, insana saygılı trafk ve de etkisiyle mevcut konjonktürün ya- Çevre konusunda son derece duyarlı
canlı sosyal yaşamıyla öne çıkıyor. Tür- trımcılar için büyük frsatlar sunduğu- olduklarını ifade eden Klitschko, ken-
kiye ölçeğine göre devasa büyüklükteki nu ifade et. Türkiye'den gelen turizm tn yüzde 60'nın parklardan oluştuğu-
Mariyinsky ve Khreshchatyj parklarında, basını ve tur operatörü temsilcileri ile nu ve bu nedenle şehir merkezinde
yürüyüş yapan, doğanın keyfni çıkaran bir araya gelen Klitschko, şehrin tu- yeni yatrımlar için arazi bulmanın
insanları günün her saatnde görebilirsi- rizm potansiyelini anlat ve soruları oldukça güç hale geldiğine dikkat çek-
niz. Kiev parkalarıyla olduğu kadar cad- cevapladı. Kiev'in turizm potansiyeli t. Yeni araziler üretmek için yeşilden
deleriyle de öne çıkıyor. Bu caddelerden harekete geçirildiğinde çok sayıda otel taviz veremeyeceklerini anlatan Klitsc-
biri Khreshchatyk. 1100 metre uzunlu- yatrımına ihtyaç olacağına dikkat çe- hko, yatrımcılara, şuan fyatları uygun
ğundaki cadde Özgürlük Meydanı'na ken Klitschko, geleceği gören yatrım- mevcut binaları değerlendirmelerini
çıkıyor. Meydan, restoran, kafe ve alış- cıları Kiev'e yatrım yapmaya çağırdı. tavsiye et.
veriş merkezleri açısından oldukça canlı.
56


50-59 SEKTÖRDEN.indd 56 01.07.2015 10:38
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61