Page 55 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 55
sektörden
ürk Hava Yolları'nın genişle- ETKİLEYİCİ MİMARİ binalarından biri olarak kabul ediliyor.
yen uçuş ağı, outgoing pazarda Kentn ana caddelerinde, baktğınız her Mimar Zygmunt Gorgolewski tarafndan
yeni ürünler ortaya çıkarıyor. yerde, mimarisi ile sizi etkileyecek bir tasarlanan bina Neo-Rönesans tarzın-
T Ukrayna’nın Kiev ve Lviv kentleri yapı görebilmeniz mümkün. Büyük bir da. 1897 yılında inşa edilen bina, birçok
bunun en güzel örneklerinden. Mimarisi, çoğunluğu üç katlı olan binaların her ka- farklı sanatçının eseri olan heykellere ev
doğası, gastronomisi ve eğlence hayat ile tnda üç pencere var. Üçün standart ol- sahipliği yapıyor.
insanı büyüleyen bu kentler, Türk turistler duğu mimari anlayışta, 4 ve 6 pencereli
tarafndan keşfedilmeyi bekliyor... yapılar zenginliği temsil ediyor. KAHVE MADENİ!
Lviv'de mimari doğu-bat kültürleri- Lviv'deki kahvenin hikayesi ise Osmanlı'ya
PARKLARIN İÇİNDE BİR nin sentezinden doğmuş. İkinci Dünya dayanıyor. Ukraynalı tüccar Yuri-Franz
KENT: LVIV Savaşı’nı yaşamasına rağmen, savaşan- Kulçinski 1683 yılında Viyana kuşatma-
Türk Hava Yolları ve IATI'nin organize etği ların medeniyet derecelerinden olsa sında Osmanlı'ya esir düşmüş. Esaret
tanıtm gezisinde ilk durağımız olan Lviv, gerek, anıtsal yapılar ve heykeller zarar yıllarında Türkçenin yanında Türk kah-
mimarisi ve parkları ile tam bir huzur ken- görmeden günümüze ulaşabilmiş. vesini de öğrenen Yuri-Franz Kulçinski,
t. Lviv'i ziyaret eden De Gaulle'nin “Park- ülkesine döndüğünde kahve tcaretne
ları olan çok şehir gördüm, ama parkın AVRUPA'NIN EN GÜZEL OPERA başlamış. Kurduğu kahve değirmeninin
içinde kurulmuş bir şehri ilk defa görüyo- BİNALARINDAN BİRİ LVIV'DE altndaki mahzenlerin maden galerile-
rum” sözü kentn mevcut durumunu çok Svobody Meydanı’nda bulunan tarihi rine benzemesi, halk arasında kahvenin
güzel tasvir ediyor. opera binası, Avrupa'nın en güzel opera yer altndan çıkarılan bir maden olduğu


55


50-59 SEKTÖRDEN.indd 55 01.07.2015 10:38
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60