Page 52 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 52
sektörden
Sumahan On The Water Hotelİstanbul'un önde gelen butik otellerinden Sumahan on the Water Hotel, kuruluşunun 10.
yılını görkemli bir partiyle kutladı.
A sya ve Avrupa kıtalarını birbirin- Eren, Ahu Akkurt gibi isimlerin yanı sıra ‘İstanbul Turizm Ödülleri’ kapsamında

ulusal ve uluslar arası pek çok konuk yer
den ayıran Boğaz'ın eşsiz man-
2009 yılında ‘Yaratcı Proje’ dalında ödü-
zarasına hakim Çengelköy’de
aldı.
le layık görüldü. Bir yıl sonra, dünyanın
yer alan Sumahan on the
Nast Johansens Mükemmellik Ödülleri
Water Hotel kuruluşunun 10. yılını gör- GÖRKEMLİ OTELDE en prestjli turizm ödüllerinden Condé
kemli bir partyle kutladı. Cemiyet ve iş GÖRKEMLİ KUTLAMA kapsamında düzenlenen uluslararası
dünyasından önemli isimlerin katldığı 19. yüzyıl Osmanlı sanayi mimarisinin yarışmada, Akdeniz ve Avrupa’nın ‘2010
özel gecede eğlenceli dakikalar yaşandı. son örneklerinden biri olan Sumahan on Okuyucu Ödülü’nü kazandı. 2011’e ge-
Otelin sahipleri Nedret ve Mark Butler the Water Hotel, modern çizgilerle bü- lindiğinde bu kez Andrew Harper Büyük
çifinin ve Genel Müdür Tuba Tekeli'nin tünleştrdiği çağdaş tasarımıyla 2005’ten Ödülleri listesine girerek dünyanın en
ev sahipliğinde düzenlenen geceye ka- bu yana yerli ve yabancı misafrlerini, seçkin 19 oteli arasında yer aldı. 2012
tlan isimler arasında; İstanbul İl Turizm Türk konukseverliğiyle ağırlıyor. Bu yıl ku- yılında “Dünyanın En İyi Tarihi Oteli” ve
Müdürü Nedret Apaydın, TUROB Başka- ruluşunun 10. yılını kutlayan otelin res- “En İyi Lüks Oteli” seçildi. 2014’te bu kez
nı Timur Bayındır, TÜHİD Başkanı Gonca toranı Tapasuma’da gerçekleşen geceye “Deniz Kıyısındaki En İyi Otel” ödülünü
Karakaş, Profesör Dr. İlter Turan, TUROB yaklaşık 300 kişi katldı. kazanan otel, dünyanın en prestjli tu-
Başkan Yardımcısı Müberra Eresin, TU- rizm ödüllerini birbiri ardına kazanmaya
ROB Genel Sekreteri Levent Erdoğan, Elif DÜNYANIN EN İYİSİ devam ediyor.
Sumahan Otel; mimarisiyle, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı tarafndan organize edilen İSTANBUL’UN GİZLİ BAHÇESİ
Mimarisi ve inşaası, aynı zamanda otelin
sahibi olan Mimar Nedret ve Mark But-
ler tarafndan gerçekleştrilen Sumahan
on the Water Hotel, modern bir otel
olmasının yanı sıra; Osmanlı sanayi mi-52


50-59 SEKTÖRDEN.indd 52 01.07.2015 10:37
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57