Page 50 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 50
sektörden
İlklerin OteliHilton İstanbul Bosphorus60. Yılını Kutluyor
11 Haziran 1955’te kapılarını açan Türkiye’nin ilk uluslararası beş yıldızlı oteli Hilton İstanbul
Bosphorus, 60. yılını özel etkinlikler ve kampanyalarla kutluyor.


T ürkiye’nin ilk beş yıldızlı ulusla- İstanbul Bosphorus 60 yıl boyunca sayısız

rarası oteli ve Hilton Worldwide
misafr ağırladı, pek çok etkinliğe ev sahipliği
markasının ABD dışında en uzun
yapt. Bundan sonra da, kurucumuz Conrad
süre hizmet veren işletmesi olan
Hilton İstanbul Bosphorus, 60. yılını kutlu- N. Hilton’un mirası ve kurumumuzun pren-
sipleri doğrultusunda Hilton’u farklı millet
yor. 11 Haziran 1955 tarihinde ilk konuklarını ve kültürler arasında bir dostluk köprüsü
ağırlamaya başlayan Hilton İstanbul Bosp- olarak yaşatmaya, İstanbullulara ve Türk tu-
horus, 60 yıldır hizmet vermenin heyecan rizmine en iyi şekilde hizmet vermeye devam
ve mutluluğunu özel etkinlikler, menüler edeceğiz.”
ve kampanyalarla konuklarıyla paylaşıyor.
Doğum günü vesilesiyle, 11 Haziran 2015, SEKTÖRÜN OKULU OLDU
Hilton Worldwide
Perşembe günü check-in yaptran 60. kişi, Üst Sınıf Otellerden Türkiye’nin ilk uluslararası beş yıldızlı oteli-
Kral Dairesi’nde veya bir başka süite ko- Sorumlu Türki̇ye Bölge Müdürü nin açılması, ayrıca Türk otelcilik sektörünü
naklamaya hak kazandı. Saat 19:00 – 20:00 Armi̇n Zerunyan yepyeni bir sektörel standart ve hizmet kali-
arasında ise tüm konukların davetli olduğu tesiyle tanıştrdı. Faaliyete başladığı günden
doğum günü kokteyli düzenlendi. 60. yıl şe- ARMİN ZERUNYAN: TÜRK bu yana birçok üst düzey yönetci ve uzman
refne, 1955’teki ilk ve özgün logosunu da MİSAFİRPERVERLİĞİNİN yetştren Hilton İstanbul Bosphorus, Türk tu-
tekrar kullanmaya başlayan Hilton İstanbul ELÇİSİYİZ rizm sektörü için bir nevi okul görevi gördü
Bosphorus ayrıca konuklarına Executve Chef Hilton Worldwide Üst Sınıf Oteller Türkiye ve uzun yıllar bu öncü rolünü sürdürdü.
Andreas Scheuregger ve Yiyecek & İçecek Bölge Müdürü Armin Zerunyan, 60. yıl ile
Müdürü Hasan Sabuncu’nun 1955’teki me- ilgili olarak şöyle konuştu: “Kapılarını açtğı 60 yıldır dünyaca ünlü konukları
nülerden esinlenerek hazırladıkları özel bir 11 Haziran 1955 tarihinden bu yana oteli- ağırlayan, birbirinden önemli etkinliklere
60. Yıl Menüsü sunuyor. 60. Yıl Menüsü’nde mizde, Türk misafrperverliğinin elçileri ola- ev sahipliği yapan Hilton İstanbul
güncellenmiş sunumları ile 60 senelik mut- rak, hizmet kalitesinden ödün vermeden Bosphorus, İstanbul’un kentsel yaşamını
fak mirasının klasik yemeklerinden oluşan bir konuklarımızı ağırlamayı sürdürüyoruz. Hil- değiştrdi.
seçki bulunuyor. ton markası için özel bir önem taşıyan Hilton

50


50-59 SEKTÖRDEN.indd 50 01.07.2015 10:37
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55