Page 32 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 32
gündem


Otelcilerden


Afrika Açılımı

TUROB, Afrika pazarına yönelik tanıtım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. TUROB,
Kamerun’dan gelen seyahat acentaları ve turizm profesyonellerini İstanbul’da ağırladı.
TUROB Başkanı Timur Bayındır, THY'nin Afrika'da yaklaşık 40 noktaya sefer düzenlemesi
sayesinde turizmin canlanması ve bölgeye yönelik tanıtım faaliyetlerini artmasıyla, pazarda
başarılı bir ivme yakalandığını söyledi.

T uristk Otelciler, İşletmeci- THY’NİN ETKİSİ BÜYÜK

ler ve Yatrımcılar Birliği’nin
Güney Afrika’dan geçen yıl Türkiye’ye 43
(TUROB), turizmde Afrika açı-
bin, tüm Afrika kıtasından ise 888 bin tu-
lımı meyvelerini vermeye baş-
ladı. Geçen nisan ayında Güney Afrika rist geldi. Türkiye’ye gelen Güney Afrikalı
turistlerin büyük bölümü İstanbul’u ziya-
Cumhuriyet’nin Cape Town şehrinde ret et. İstanbul’da geçen yıl 34 bin Gü-
düzenlenen WTM Afrika Turizm Fuarı'na ney Afrikalı turist ağırlandı. THY, bugün
katlan TUROB, Afrika’dan ilk ziyaretçi- itbariyle Afrika'da 40’a yakın noktaya
lerini ağırlamaya başladı. THY işbirliği ile sefer gerçekleştrirken, Sahra alt Afrika
Kamerun’dan İstanbul'a davet edilen se- TUROB Başkanı bölgesine yönelik seferleri sayesinde il-
yahat acentaları ve turizm profesyonelle- Timur Bayındır gili ülkelerin turizmine katkılar sağlıyor.
rinden oluşan heyet, 14-17 Haziran 2015 Söz konusu atlımın devam etmesi bek-
tarihleri arasında WOW İstanbul Hotel'de davet ederek, ürün çeşitliliğimizi bizzat lenirken, THY’nin yakın gelecekte kıta-
ağırlandı. Gerçekleştrilenen görüşme- görmelerini amaçlamaktayız. Bu yolda da 50’nin üzerinde noktaya uçuş yapan
lerde, Türkiye’nin bölgedeki talebinin bizlere destek olan tüm üyelerimize te- Fransız Air France’ı geride bırakacağı
artrılmasına yönelik işbirlikleri değer- şekkür ediyoruz" dedi. belirtliyor.
lendirildi. TUROB ve THY işbirliğinde bu
yıl içerisinde; ABD, Almanya, İngiltere,
İskoçya, Lüksemburg, İrlanda, Yemen,
Suudi Arabistan, Mısır, İsviçre, Nijerya,
Kamerun, Rusya Federasyonu, İspanya,
Ürdün, Kenya ve Estonya’dan toplam 28
famtrip gerçekleştrilerek turizm profes-
yonelleri ülkemizde ağırlandı. Yıl sonu-
na kadar famtrip sayısının 40’a ulaşması
planlanıyor.
BAŞARILI İVME YAKALADIK
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan
TUROB Başkanı Timur Bayındır, THY'nin
Afrika'da yaklaşık 40 noktaya sefer dü-
zenlemesi sayesinde turizm hareketleri-
nin canlandığını, bölgeye yönelik turizm
tanıtm faaliyetlerinin artmasıyla da, son
yıllarda pazarda başarılı bir ivme yaka-
landığını söyledi. Bayındır, “Bu ilgiyi sıcak
tutabilmek adına pazarın farklı bölge-
lerindeki seyahat acentalarını ülkemize


32


30-47GÜNDEM.indd 32 01.07.2015 10:36
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37