Eğer bu e-postayı düzgün göremiyorsanız lütfen tıklayınız.
 
   Logo Turob - Yazılı Basın Medya Raporu
HABER SERVİSİ | NEWS SERVICE
17.04.2019
  
 
  
MEDYA GÜNDEMİ MEDIA AGENDA
  
 
   » YAZILI BASIN   
 
  
MEDYA BİLGİ SERVİSİ MEDIA INFORMATION GUIDE
  
  
 
MTM, içerikleri yayınlandığı gibi sunmaktadır.
Tüm yayınların yazılı ve görsel içerikleri, tamamen yayını hazırlayan ve yayınlayanın sorumluluğundadır.

MTM presents the contents as they are published.
Written and visual contents of all these publications are under the responsibility of the one who prepared and published them.

Bu e-posta Medya Takip Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

Bu mail 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır.

Medya Takip Merkezi  |  Media Monitoring Center
AMEC  |  FIBEP

Medya Takip Merkezi - Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok
34149 Yeşilköy/İstanbul
Tel/Phone: +90(212) 442 30 00
mtm@medyatakip.com - www.medyatakip.com