Eğer bu e-postayı düzgün göremiyorsanız lütfen tıklayınız.
 
TUROB MEDYA RAPORU - 02.03.2019 
 
 
   TUROB   
 
 
 
   Timur Bayındır   
   Tarih Yayın Başlık Sayfa Dağılım   
   02.03.2019 Dokuz Sütun TÜRKİYEYE ASIL PARA BIRAKAN AVRUPALI TURİSTLER 9 Ulusal   
   01.03.2019 Tekirdağ Avrupa Gazetesi KONGRE TURİZMİNDE ROTA YENİDEN TÜRKİYE YE DÖNÜYOR 5 Yerel   
   TUROB Türkiye Otelciler Birliği   
   02.03.2019 Dokuz Sütun TÜRKİYEYE ASIL PARA BIRAKAN AVRUPALI TURİSTLER 9 Ulusal   
   01.03.2019 Tekirdağ Avrupa Gazetesi KONGRE TURİZMİNDE ROTA YENİDEN TÜRKİYE YE DÖNÜYOR 5 Yerel   
  
 
 
MTM, içerikleri yayınlandığı gibi sunmaktadır.
Tüm yayınların yazılı ve görsel içerikleri, tamamen yayını hazırlayan ve yayınlayanın sorumluluğundadır.

MTM presents the contents as they are published.
Written and visual contents of all these publications are under the responsibility of the one who prepared and published them.

Bu e-posta Medya Takip Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

Bu mail 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır.

Medya Takip Merkezi  |  Media Monitoring Center
AMEC  |  FIBEP

Medya Takip Merkezi - Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok
34149 Yeşilköy/İstanbul
Tel/Phone: +90(212) 442 30 00
mtm@medyatakip.com - www.medyatakip.com